×
آسیاب بیدمیل
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

پلتفرم: نانومواد

نام اختصاری دستگاه (لاتین): BEAD MILL

نام دستگاه (لاتین): Bead Mill

نام دستگاه (فارسی): آسیاب بیدمیل

نام کشور و شرکت سازنده: ایران – امین آسیا فناور پارس

مدل دستگاه: NARYA-BEAD MILL 1000

حوزه تخصصی کاربرد: فناوری نانو

نام خدمت: آسیاب با محفظه فولاد زنگ نزن

قیمت: هر محفظه ساعتی ۴۰۰،۰۰۰ ریال

توضیحات: محفظه با ظرفیت ۸۰۰۰cc

نظـــرات